Uw loopbaan in goede banen

Uw partner, Van Krimpen Consult bv

Van Krimpen Consult bv is al meer dan 25 jaar een goede samenwerkingspartner op het gebied van HR advies, W&S, Loopbaan-, Outplacement- 2e spoor Re-integratietrajecten en invulling gevend aan de Transitievergoeding.

Iedere werknemer kan nu bij een ontslag gebruik maken van een scholings- en/of outplacementvergoeding bekostigd door zijn werkgever, de zgn. 'Transitievergoeding'. 

Als u de Transitievergoeding aanwendt voor outplacement, hoeft de medewerker geen belasting over de vergoeding af te dragen! 

 

Iedere Rijksmedewerker heeft het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen. Je kunt hier een subsidie voor aanvragen van maximaal € 1.815,00 (inclusief btw).

Kijk hier of je ervoor in aanmerking komt via https://www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl/default.aspx

en meldt je bij ons aan!

 

Wij geven daarnaast onafhankelijk outplacement en/of scholingsadvies en ondersteunen medewerkers om weer de weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt anno 2023.
Dit geldt voor werknemers en (startende) ondernemers op lbo t/m academisch niveau.
Daarnaast bieden wij werkgevers, naast loopbaantrajecten, re-integratietrajecten aan. 

 

Van Krimpen Consult bv kan u ook ondersteunen in het werven en selecteren van gekwalificeerd personeel. We ontzorgen u in het redigeren van een vacatureoproep die 2023-proof is, tevens wordt de gehele administratieve afhandeling voor u van A t/m Z afgehandeld en u krijgt het vooraf afgesproken aantal potentiële kandidaten aangeboden. Non-nonsens, snel en adequaat. Dit geschiedt op basis van no cure-less pay, dus geen bonussen of succes fee afrekening, maar puur op basis van een vooraf vastgesteld tarief. Wilt u meer weten over dit aanbod, neem dan contact met ons op!  

We zijn ook te vinden via www.hrm-info.nl.