Uw loopbaan in goede banen

Uw partner, Van Krimpen Consult bv

Van Krimpen Consult bv is al meer dan 25 jaar een goede samenwerkingspartner op het gebied van HR advies, W&S, Loopbaan-, Outplacement- Re-ïntegatietrajecten en invulling gevend aan de Transitievergoeding.

Iedere werknemer kan nu bij een ontslag gebruik maken van een scholings- en/of outplacementvergoeding bekostigd door zijn werkgever, de zgn. 'Transitievergoeding'. 

Als u de Transitievergoeding aanwendt voor outplacement, hoeft de medewerker geen belasting over de vergoeding af te dragen! 

 

Wij geven onafhankelijk outplacement en/of scholingsadvies en ondersteunen medewerkers om weer de weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt anno 2021.
Dit geldt voor werknemers en (startende) ondernemers op lbo t/m academisch niveau.
Daarnaast bieden wij werkgevers, naast loopbaantrajecten, re-integratietrajecten aan en voeren wij PPA/DISC analyses en testen/assessments uit. Tevens ben ik deelnemer van de Loopbaanontwikkeltraject-regeling zgn. NL Leert Door van SZW.

 

Van Krimpen Consult bv kan u ook ondersteunen in het werven en selecteren van gekwalificeerd personeel. We ontzorgen u in het redigeren van een vacatureoproep die 2021-proof is, tevens wordt de gehele administratieve afhandeling voor u van A t/m Z afgehandeld en u krijgt het vooraf afgesproken aantal potentiële kandidaten aangeboden.Ook kunnen wij een werving aanbieden inclusief een gedragsanalyse en/of competentie- en niveauonderzoek. Non-nonsens, snel en adequaat. Dit geschiedt op basis van no cure-less pay, dus geen bonussen of succes fee afrekening, maar puur op basis van een vooraf vastgesteld tarief. Wilt u meer weten over dit aanbod, neem dan contact met ons op!  

We zijn ook te vinden via www.hrm-info.nl.