Outplacement

 

Soms is het onvermijdelijk dat de wegen zich gaan scheiden en dat u dus afscheid moet nemen van uw medewerker.

"you can't change the past, but you can ruin the present by worrying about the future!"


Echter, als u veel aandacht schenkt aan de kwaliteit van het afscheid, zal dit ten goede komen aan de noodzakelijke verandering. De werknemer kan constructief een nieuwe weg inslaan en uw organisatie kan zich focussen op de ´going on business´. Middels outplacement kunt u uw medewerker helpen om ge- structureerd een nieuwe en realistische stap te laten zetten op zijn of haar arbeidsmarkt. Ook het opzetten van een eigen onderneming kan onderdeel zijn van outplacement.

Wij zullen uw werknemer via een gericht stappenplan, zicht laten krijgen op zijn arbeidsmarktwaarde en alle middelen inzetten om dit ook te gaan concretiseren. Zelfinzicht, arbeidsmarktkennis en het bewerken van de arbeidsmarkt, zijn onderwerpen die per werknemer specifiek behandeld kunnen worden. Dit geschiedt op én voor alle niveaus, in alle branches.

Wij leveren nooit een standaardtraject. Elke medewerker is namelijk voor ons bemiddelbaar, tenzij het stappenplan laat zien dat er onvoldoende inzicht of vaardigheden aanwezig zijn om zich te profileren op de arbeidsmarkt. Op deze wijze wordt er 'methodisch' teruggerekend wat er voor nodig is om op dit niveau uit te komen. Zo wordt er nooit verkwistend omgegaan met onderwerpen die niet functioneel zijn voor de uiteindelijke doelstelling van de herplaatsing! Daarnaast gaat Van Krimpen Consult het netwerken met en voor de werknemer niet uit de weg, om een succesvolle herplaatsing te bespoedigen! Trajecten van zes, negen of twaalf maanden zijn mogelijk. Vanuit het intakegesprek kunnen wij u hierbij adviseren. Voor een uitgebreid stappenplan maken wij graag een afspraak en laat uw medewerk(st)er zijn of haar horizon verbreden.

Wist u dat de fiscus in het kader van outplacement, voor de werkgever een extra aftrek mogelijkheid biedt? Voor meer informatie over subsidies kunt u kijken op de site van het Ministerie van Financiën, en zoeken op: Besluit 01/147.

Van Krimpen Consult bv is erkend NOLOC lid
(branche- organisatie Loopbaanprofessionals).