Home » Diensten » Testen en analyses » Meurs Q1000

Zyvo test

 

Zyvo

Onze opdrachtgevers zijn zich bewust van de waarde van het menselijk kapitaal dat ze in huis halen en hebben. Een goed aanname- en loopbaanbeleid en passende werkomstandigheden zijn hiervoor onontbeerlijk. Eén van de mogelijkheden die Van Krimpen Consult bv u kan bieden is het in kaart brengen van het niveau, de functiecompetenties, groeipotentie, functiegeschiktheid en ambitie.

Door middel van (opleiding)adviezen en het uitstippelen van een passende loopbaanplanning, bieden wij deze instrumenten waarmee wij het verloop aanzienlijk kunnen beperken en zelfs voorkomen. Hiervoor wenden wij niet alleen onze jarenlange ervaring aan, maar ook wetenschappelijk ontwikkelde en Cotan-goed gekeurde psychometrische instrumenten.

Na jarenlang gebruik gemaakt te hebben van niveau onderzoek, hebben wij naarstig gezocht naar een vervanger en gevonden in Zyvo. Een gedegen niveau onderzoek die in twee uur is te maken en uitsluitsel geeft of iemand presteert op MBO of bijvoorbeeld HBO niveau. Een ideaal instrument en goed te combineren met de gedragsanalyse PPA.

Zyvo is een geautomatiseerd testinstrument waarmee wij HRM processen kunnen begeleiden en professionaliseren. Met Zyvo kan inzicht worden verkregen in relevante competenties van mensen in de werkomgeving. Met dit instrument kunnen functieprofielen in kaart worden gebracht om deze te vergelijken met scores op intelligentie. Met deze inzichten wordt input gegeven aan een loopbaan- of ontwikkelingsplan ten behoeve van o.a. reïntegratie en mobiliteit. Ook stelt Zyvo ons in staat om de optimale match te maken tussen uw medewerker (of externe kandidaat) en functie in het kader van selectietrajecten.  
Een voorbeeld rapportage is gratis opvraagbaar!