Gesprekstechnieken

Van_Krimpen_Consult_Gesprekestechnieken_vergaderen1Eindelijk zit u samen met uw leidinggevende aan tafel, om te vertellen wat u graag zou willen doen in de toekomst. Een oriënterend gesprek waarin u uw standpunt moet formuleren of een sollicitatie- gesprek, zijn voor- beelden van type gesprekken waarin het belangrijk is dat uw visie op een juiste manier naar voren komt. Of u moet misschien een vergadering bijwonen waarin een actieve deelname van u wordt verwacht, misschien moet u zelfs voorzitter zijn. Hoe bereid u zich hierop voor?

Van_Krimpen_Consult_Gesprekestechnieken_vergaderen2In deze workshop worden aan de hand van voorbeelden een aantal belangrijke factoren behandeld die meespelen in een gesprek of vergadering. U leert op een eenvoudige manier invloed uitoefenen en sturing te geven aan het gesprek. Ook leert u hoe u structuur aanbrengt en de tijd in de gaten houdt? Wanneer moet u een besluit breed overleggen en wanneer moet u zelf besluitvaardig zijn? Hoe ziet u of uw gesprekspartner(s) u begrijpen? Kortom, genoeg interessante aspecten die u helpen om effectievere gesprekken te voeren.

Vragen? Contact ons voor de eerste opstap naar een goede gesprekstechniek!

Van Krimpen Consult: een bedrijf dat voor én met u werkt!