Home » Diensten » Testen en analyses

Testen en analyses

 

Organisaties veranderen in een hoog tempo. Uw bedrijf ontkomt niet aan veranderingen zoals
nieuwe samenwerkingsverbanden, andere product/marktcombinaties, privatisering, verzelfstandiging en verdere professionalisering. Voortdurend is uw organisatie op diverse fronten innovatief bezig.
Uw medewerker zal de competentie en de veranderbereidheid moeten hebben om hierin mee te gaan. Personeel wordt geacht breder, sneller en efficiënter op de ontwikkelingen in te spelen.
Maar krijgen zij daarvoor de juiste faciliteiten?

 

Naast commitment is het wenselijk dat de medewerk(st)er zicht heeft op praktische mogelijkheden en kansen om zich verder te ontwikkelen. Naast onze reguliere gedragsanalyses en competentie- en niveauonderzoeken, zijn wij daarom recentelijk ook gestart met nieuwe vormen van assessments.

 

De afgelopen periode hebben wij namelijk samenwerking gezocht met Outdoor Challenge Park te Oldenzaal. Dit heeft geresulteerd in een mooi concept waarbij individuen maar ook juist groepen, op een laagdrempelige wijze inzicht krijgen in hun functioneren als medewerker, manager en/of groepslid.

 

In de ochtend wordt er bijv. een analyse afgenomen en in de loop van de dag worden diverse ‘hindernissen’  overwonnen en het gedrag cq. de inzet op diverse fronten geanalyseerd en teruggeven in een evaluatie, opgevolgd door een evt. culinaire afsluiting.

 

Tijdens de evaluatie krijgt iedereen de mogelijkheid om een persoonlijke ontwikkeldoel te benoemen en daar feedback op te vragen. Deze feedback verbindt de ervaring van de dag met de praktijk op het werk en houdt de energie vast o.a. door het geven van tips (wat kan beter) en tops (complimenten). Uiteraard kunnen de diverse specifieke doelstellingen vanuit een team of organisatie opgenomen worden in de opzet van een dergelijke dag. De gehele dag zal er gelet worden, naast uiteraard veiligheid, op respect en voldoening van de medewerk(st)er, ongeacht leeftijd en/of conditie.

Indien er interesse is, bestaat er vanzelfsprekend een mogelijkheid om het OCP van nabij te bekijken en te bespreken hoe een dergelijk programma toegesneden kan worden op de wensen van uw organisatie.