Home » Diensten » Testen en analyses » Aanbevelingen

Aanbevelingen

 

Vanuit de mobiliteitsgedachte is het zinvol, dat de medewerkers doordrongen worden van de nieuwe visie op personeelsbeleid.
Daarin speelt employability een belangrijke rol. Een sleutelwoord, in het ontwikkelen van een reëel beeld bij een werknemer, is feedback.
Dit is niet een eenmalig, maar een continu proces. Elke werknemer dient als het ware gespitst te zijn op het ontvangen van feedback.
Feedback van zijn klanten, collega's, ondergeschikten en leidinggevenden.

De feedback dient dan ook betrekking te hebben op zowel de input variabelen (skills & competenties) als de output variabelen (resultaten).
Organisaties moeten een klimaat scheppen waarin werknemers zich kwetsbaar kunnen en durven opstellen en waarin van fouten geleerd kan worden.
Er dient evenwicht te zijn tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bij verstoring van dit evenwicht kunnen de volgende vragen ontstaan:

  • Ik doe dit werk nu al jaren, is mijn betrokkenheid nog wel even groot?
  • Is er nog wel voldoende uitdaging?
  • Richt ik mijn energie niet veel meer op mijn vrije tijd dan op mijn werk?
  • Hoe zwaar is deze functie voor mij over een aantal jaren? Kan ik dan dezelfde werkbelasting nog wel aan? Wil ik dat nog wel?
  • Is er bij mij nog wel een gevoel van tevredenheid en voldaanheid over wat ik tot nu toe heb bereikt?
  • Past deze functie nog bij wat ik kan en wil? Hoe kan ik daarin verandering brengen?

Vanuit onze ervaring hebben wij geconstateerd dat een regelmatige objectieve check op uw HR beleid en tools loont!

In de loop der tijd is het niet ongebruikelijk dat processen en procedures niet meer aansluiten bij de behoeften van het individu en de organisatie.
Vaak wordt er door- geborduurd op bestaande patronen, maar worden de finesses in de actualiteit over het hoofd gezien. Laat u adviseren voor een check door een deskundige buitenstaander. Wij zullen, zonder last van ruggespraak, zaken kunnen benoemen cq. bespreekbaar maken én adviezen uitbrengen, zodat u uw organisatie weer pittig maakt en de scherpte terugbrengt!

Mail ons of bel 06 - 533 996 16