Home » Diensten » Testen en analyses » De PPA methode

De PPA Methode

 

De DISC methode is ontwikkeld als managementinstrument en stelt de gebruiker in staat om informatie over de gedragseigenschappen van mensen te krijgen en die te analyseren. Het doel daarvan is, te bepalen of de persoon de juiste eigenschappen heeft om in een bepaalde functie effectief en succesvol te kunnen werken. De theorie gaat uit van de veronderstelling dat ieder mens vier fundamentele kenmerken vertoont, te weten:

 • Dominantie
 • Invloed
 • Stabiliteit
 • Conformiteit

In de DISC theorie gaat men er verder vanuit dat ieder mens, in meer of mindere mate over karakteristieke basiseigenschappen beschikt, afhankelijk van de situatie waarin hij / zij op een bepaald moment is geplaatst. Het bepaalt de vier fundamentele groepen van eigenschappen.

Bij het invullen van een PPA formulier moeten de kandidaten telkens uit een rij van 4 woorden kiezen, welk woord het Beste bij hen past en welk woord het Minste bij hen past. Door deze keuzen op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen, wordt inzicht verkregen in de manier waarop de persoon zich in zijn / haar werkomgeving zal gedragen. De PPA is geen test. Het is een nauwkeurig onderzochte en gevalideerde psychotechnische methode, die het gedrag van een persoon aantoont in de werksituatie.
Het geeft inzicht in:

 • Hoe de persoon zichzelf ziet
 • Hoe hij / zij zich onder druk gedraagt en
 • Hoe anderen hem / haar zien

Gebleken is, dat in het geval het functie- en persoonsprofiel een grote mate van overeenstemming hebben en het profiel van de manager past bij dat van de kandidaat, de slagingskans bij sollicitatieprocedures verhoogd wordt tot ruim 90%! Dit is een ongekend hoog percentage. PPA en STA* worden inmiddels voor veel meer doeleinden gebruikt dan vroeger het geval was. Kern bij het gebruik is echter altijd de voorspelbaarheid van gedrag. Van Krimpen Consult bv verbindt altijd een toelichting aan een uitslag op basis van bijna 10 jaar PPA ervaring. Met name de interpretatie van de grafieken kan namelijk, zonder dit consult, soms tot misvattingen leiden. Desgewenst wordt er nog een persoonlijk consult aan gekoppeld.

Wilt u van deze dienst gebruik maken, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.

* STA (Specifieke Taak Analyse):

 • Gericht op de gewenste gedragskenmerken
 • Houdt rekening met de cultuur van uw organisatie
 • Maakt vergelijking mogelijk tussen persoon en functie
 • Brengt onderlinge meningsverschillen aan het licht

Ik zou willen dat ik was wie ik was toen ik wenste dat ik was wie ik nu ben...
(quote uit coachingskalender 2011)

Download Van Krimpen Consult invulformulier PPA